Agregat uprawowy oraz kultywator

Kultywatory służą do rozdrabniania gleby lub darni, zwalczania chwastów i przygotowania ich do późniejszego sadzenia. Podstawowa różnica między kultywatorem a glebogryzarką polega na tym, że w pierwszym przypadku mamy do czynienia z jednym urządzeniem, natomiast w drugim mamy do czynienia z funkcjonalnym połączeniem co najmniej dwóch maszyn, np. sadzarki z zgrabiarką. W każdym przypadku mamy jednak do czynienia ze sprzętem, którego zadaniem jest odpowiednie przygotowanie pola przed innymi czynnościami rolniczymi.

Korzystanie z tego typu sprzętu do celów rolniczych ma wiele zalet, ponieważ wykonują one większość pracy za Ciebie i ułatwiają Ci życie, dzięki czemu nie musisz nic robić, tylko usiąść i patrzeć, jak wszystko inne dzieje się naturalnie, bez żadnych problemów.

 

Jaka jest różnica między kultywatorem, a agregatem?

Jak wspomniano wcześniej, kultywator to urządzenie, które spulchnia glebę na głębokość 5-40 cm. Służy do przygotowania pól przed siewem, najczęściej po orce. Zadaniem kultywatora jest wymieszanie powierzchni ziemi, wyrównanie jej i usunięcie resztek powstających chwastów.

Funkcje agregatu uprawowego są znacznie szersze. Jest to połączenie co najmniej dwóch maszyn, takich jak kultywator z broną, sadzarka z broną. Rozróżniamy również jednostki uprawowe oraz jednostki uprawowo-nawozowe. Jest to maszyna ogólnego przeznaczenia do różnych zadań. Dlatego jego zakres zastosowań jest szerszy niż w przypadku kultywatorów.

 

Zadania wykonywane przez kultywator
Kultywator to narzędzie, które skutecznie rozdrabnia bruzdy po uprawie. W tym przypadku elementem roboczym jest redlica kultywatora, która odpowiada za wyrywanie i kruszenie gleby. Jest to szczególnie ważne na zwartym i ciężkim terenie. Dodatkowo zęby sprężyste kultywatora są przeznaczone do łamania struktury twardych bloków. W niektórych przypadkach sadzenie może skutecznie zastąpić uprawę nasion i inne techniki rolnicze.

 

Rolą kultywatora, podobnie jak kultywatora, jest zapewnienie roślinom jak najlepszych warunków wzrostu i rozwoju. W takim przypadku należy dobrać odpowiednią maszynę do potrzeb konkretnego gospodarstwa. Przy wyborze należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Jednym z najważniejszych czynników jest wielkość kruszywa. Zbyt mały, a spowolni Twoją pracę i spowoduje niepotrzebne koszty. Ważne jest również dostosowanie mocy agregatu do mocy ciągnika. Nie bez znaczenia jest również rodzaj gleby, na której będzie pracował kruszywo. Zestawy uprawowe różnią się między sobą rodzajem narzędzi, z których się składają. W przypadku uprawy przedsiewnej stosuje się agregaty proste, czyli składające się z kilku narzędzi pracujących na różnych głębokościach. Jak wspomniano powyżej, złożone agregaty łączą kilka różnych funkcji. Oczywiście te ostatnie są z pewnością bardziej złożone i przez to droższe, ale umożliwiają bardziej kompleksową realizację działań agrotechnicznych.